Numer konta OBÓZ ZIMA: 74 1050 1588 1000 0091 4309 2477
Numer konta OBÓZ LATO: 
95 1050 1588 1000 0092 5323 3853

ZAPISY !

Po dokonaniu zapisu na wybrany obóz otrzymają Państwo maila z umową do pobrania oraz kartą kwalifikacyjną uczestnika (należey wypełnić umowę i dostarczyć osobiście bądź drogą elektorniczną)

Otrzymają Państwo również numer konta bankowego na który należy wpłacić zaliczkę w terminie do 7 dni w wysokości 30% kwoty. 

Brak wpłaty po terminie będzie wiązał się z usunięciem uczestnika z listy.


Copyright Sportler & HONU