SZKOLENIA

Podczas naszych wyjazdów istnieje możliwość wzięcia udziału w kursie na Instrukotra Snowboardu. Działamy już od kilku lat pod Patronatem Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów w skrócie SITS. Kurs jest przeznaczony dla osób, które tak jak my, mają ogromną zajawkę na punkcie snowboardu i chcą przekazywać ją innym.

Kurs odbywa się dwutorowo, tzn. Doszkalamy swoje umiejętności na poziomie PRK oraz uczymy się jak metodycznie szkolić innych.

Poniżej przedstawiamy schemat, gdzie dokładnie widać w jaki sposób można zostać instruktorem SITS.

OPIS

Jak możecie zobaczyć na samym dole naszą przygodę zaczynamy od II STOPNIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ - można tu odbyć kurs bądź jeżeli jest się pewnym swoich umiejętnośći przystąpić bezpośrednio do EGZAMINU.

Po zdaniu kursu na II STOPIEŃ , decydujemy, czy przystapujemy na kurs ASYSTENTA INSTRUKTORA, po którym już możemy szkolić do poziomu II STOPNIA, bądź wybieramy drogę samo doskonalenia i bierzemy udział w kursie na III STOPIEŃ SPRAWNOŚCI, który również kończy się EGZAMINEM.

Dodam tylko, że zarówno II oraz III STOPIEŃ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ jest OBOWIĄZKOWY! Zależy tylko od was na którym etapie do niego przystąpicie.

Czyli mamy już za sobą II i III STOPIEŃ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ, zdaliśmy również egzamin na ASYSTENTA to przyłsza pora aby zapisać sięna KURS INSTRUKTORA SITS na poziomie PRK 4 (PRK - Polska Rama Kwalifikacji).

Gdy już osiągnęliśmy poziom Instruktora możemy znów wybrać drogędwu torow - podejść do kursu na ASYSTENTA TRENERA, kolejno TRENERA bądź wybrać się na kurs INSTRUKTOR ZAWODOWY na poziomie PRK 6. 

Na samym szczycie naszej góry zawodowej znajduję się INSTRUKTOR WYKŁADOWCA poziom PRK 7, o którym możecie już przeczytać w INFORMATORZE SITS - znajdują się tam szczegółowe wytyczne co do kursów.


Copyright Szkoła Pływania HONU  & SNOWSAND